BLOG

Nové priestory v nájme HUMANITÁR n.o.

HUMANITÁR, nezisková organizácia – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti, prevádzkovateľ Domova sociálnych služieb, Špecializovaného zariadenia, Zariadenia pre seniorov, Denného stacionára a Špecializovaného sociálneho poradenstva, Probstnerova...

read more

“Domov sladký domov”

(obrázok zdroj: unsplash.com) HUMANITÁR sa od začiatku svojho pôsobenia venuje cieľovej skupine a to ľuďom trpiacim schizofréniou, mánio depresiou a demenciou. Cieľom neziskovej organizácie HUMANITÁR – Centra psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti je...

read more

Informácia pre rodinných príslušníkov

Vážení opatrovníci, rodinní príslušníci, HUMANITÁR n. o. si Vás dovoľuje informovať o rozšírení svojich radov v radoch zamestnancov o pozíciu interného psychológa od 1.7.2021. Prijímateľom sociálnej služby je k dispozícií každý deň od pondelka do piatku. Včasná...

read more
DENNÝ STACIONÁR – EDITÁR

DENNÝ STACIONÁR – EDITÁR

VÁŽENÍ OBČANIA !                 Dovoľujeme si Vám oznámiť, že HUMANITÁR, nezisková organizácia po uvoľnení opatrení a zrušení núdzového stavu začína opäť poskytovať v meste Levoča sociálnu službu: DENNÝ STACIONÁR - EDITÁR, v priestoroch na Probstnerovej ceste 6 v...

read more