BLOG

Galéria Výrobkov – HUMANITÁR

Počas mesiacov september, október a november 2021 sa nám – HUMANITÁR n.o. podarilo svojpomocne zveľadiť drobnými úpravami priestor, ktorý je súčasťou prenajatých priestorov v rámci dlhodobého prenájmu od mesta Spišská Nová Ves - využívaných pre Špecializované sociálne...

read more

Nové priestory v nájme HUMANITÁR n.o.

HUMANITÁR, nezisková organizácia – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti, prevádzkovateľ Domova sociálnych služieb, Špecializovaného zariadenia, Zariadenia pre seniorov, Denného stacionára a Špecializovaného sociálneho poradenstva, Probstnerova...

read more

“Domov sladký domov”

(obrázok zdroj: unsplash.com) HUMANITÁR sa od začiatku svojho pôsobenia venuje cieľovej skupine a to ľuďom trpiacim schizofréniou, mánio depresiou a demenciou. Cieľom neziskovej organizácie HUMANITÁR – Centra psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti je...

read more