2 %

Milí priatelia, podporovatelia!

Aj v tomto roku môžete určiť, kam poputujú 2% Vami už zaplatených daní. Jednoduchým spôsobom tak môže urobiť každý, kto je zamestnaný alebo podniká a za obdobie minulého roka nejakú tú daň odviedol, dokonca prispieť môžu aj dobrovoľníci, ktorí v minulom roku odpracovali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Celý proces je naozaj veľmi jednoduchý a Vás to nestojí, okrem ochoty, priazne a dobrého pocitu, prakticky nič.

Naša organizácia je aj pre tento rok zaregistrovaná ako príjemca 2% daní. Prostriedky, ktoré týmto spôsobom získame budú použité na aktivity pre ľudí s duševným ochorením, na ich začlenenie sa do spoločnosti, na ich prípravu do bežného života. Prevádzkujeme domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov, denný stacionár, špecializované sociálne poradenstvo, organizujeme spoločenské, vzdelávacie, kultúrne a športové podujatia.

Rozhodnite sa pre nás a nasmerujte 2% z Vašich už zaplatených daní pre našu organizáciu HUMANITÁR, n. o.

Ďakujeme!

Ako postupovať?

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete TU

2. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech príjemcu. Táto suma musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2022 odpracovali 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukazovať 3% z Vašej zaplatenej dane.

3. Vypíšte Vyhlásenie , k tomu si pozorne prečítajte Poucenie . Naše údaje sú predvyplnené v editovateľnom .pdf, zároveň ich uvádzame aj tu:

Údaje o organizácii:

HUMANITÁR, no – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti

Probstnerova cesta 668/6, 054 01 Levoča

IČO 37 886 932