BLOG

Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti

Vážení rodinní príslušníci, predkladáme vám vyhodnotenie anonymných dotazníkov, ktoré ste nám zaslali  e- mailom v dňoch 03. 05. až 10. 05. 2023 a v ktorom ste vyhodnotili spokojnosť vašich rodinných príslušníkov s poskytovaním sociálnych služieb v Domove sociálnych...

read more

Poďakovanie spoločnosti Alza.sk

POĎAKOVANIE  V mene prijímateľov sociálnej služby sa chceme poďakovať spoločnosti Alza.sk , že štedrým finančným darom podporilo naše zariadenie sociálnych služieb v Levoči  6 731,- EUR. Veľmi nás teším a pri srdci, že sa stále aj v týchto náročných časoch hrajú...

read more