KONTAKTY

SOCIÁLNE SLUŽBY

Pre informácie ohľadom umiestnenia do zariadenia, bližšie informácie o sociálnej pomoci kontaktujte:

PhDr. Mária Bašistová

0918 414 186

basistova@humanitar.sk

w

ŠPECIALIZOVANÉ PORADENSTVO

Pre oblasť poskytovania špecializovaného poradenstva kontaktujte:

PhDr. Soňa Vanková

0948 066 967

poradenstvo@humanitar.sk

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Pre poskytnutie informácií ohľadom zdravotnej  alebo ošetrovateľskej starostlivosti kontaktuje:

Mgr. Berta Škottová

0905 858 370

skottova@humanitar.sk

Sídlo organizácie

Probstnerova cesta č. 668/6, 054 01 Levoča
IČO: 37 886 932
DIČ: 202 206 2526
IBAN: SK45 0200 0000 0020 6708 1553

053/44 93 550

humanitar@humanitar.sk

Všeobecný kontaktný formulár

3 + 6 =

Kontaktný formulár pre poradenstvo

13 + 7 =

VEDENIE ORGANIZÁCIE

ŠTATUTÁRNA ZÁSTUPKYŇA

PhDr. Anetta Cierny

cierny@humanitar.sk

ZÁSTUPCA ŠTATUTÁRA, TECHNICKÝ RIADITEĽ

Daniel Hurai, MBA

dhurai@humanitar.sk

RIADITEĽ SOCIÁLNEHO ZARIADENIA

PhDr. Mária Bašistová

basistova@humanitar.sk

ADMINISTRATÍVNY ÚSEK

HLAVNÁ EKONÓMKA

Janka Polláková

pollakova@humanitar.sk

EKONOMICKÝ REFERENT

Helena Repaská

repaska@humanitar.sk

MZDÁR

Ing. Emília Machovská

machovska@humanitar.sk

ODBORNÝ PRACOVNÍK PRE SOCIÁLNU A MARKETINGOVÚ ČINNOSŤ

Mgr. Dávid Bocko

bocko@humanitar.sk

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Ing. Erika Matušov, MBA

matusov@humanitar.sk

VEDÚCE ÚSEKU

HLAVNÁ ZDRAVOTNÁ SESTRA, VEDÚCA ÚSEKU ZPS, DS

Mgr. Berta Škottová

skottova@humanitar.sk

VEDÚCA ÚSEKU DSS, ŠZ

Mgr. Marta Regecová

regecovamarta@humanitar.sk

ODBORNÍ ZAMESTNANCI

SOCIÁLNY PRACOVNÍK

Mgr. Ružena Tereštíková

terescikova@humanitar.sk

ASISTENT SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA

Bc. Helena Lörincová

lorincova@humanitar.sk

SOCIÁLNY PRACOVNÍK

Mgr. Miroslava Bizoňová

bizonova@humanitar.sk

INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE

Viera Ochmírová

ochmirova@humanitar.sk

INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE

Ján Fľak

flak@humanitar.sk

INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ REHABILITÁCIE

Elena Greňová

grenova@humanitar.sk

Špecializované sociálne poradenstvo

Špecializovaný sociálny poradca

PhDr. Soňa Vanková

poradenstvo@humanitar.sk

OSTATNÍ

TECHNICKÝ PRACOVNÍK

Jana Martinková

martinkova@humanitar.sk