KONTAKTY

SOCIÁLNE SLUŽBY

Pre informácie ohľadom umiestnenia do zariadenia, bližšie informácie o sociálnej pomoci kontaktujte:

PhDr. Mária Bašistová

0918 414 186

basistova@humanitar.sk

w

ŠPECIALIZOVANÉ PORADENSTVO

Pre oblasť poskytovania špecializovaného poradenstva kontaktujte:

Mgr. Mária Litecká

0948 794 284

poradenstvo@humanitar.sk

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Pre poskytnutie informácií ohľadom zdravotnej  alebo ošetrovateľskej starostlivosti kontaktuje:

Mgr. Berta Škottová

0905 858 370

skottova@humanitar.sk

Sídlo organizácie

Škultétyho 19, 080 01 Prešov
Prevádzka organizácie: Probstnerova cesta 6, 054 01 Levoča
IČO: 37 886 932
DIČ: 202 206 2526
IBAN: SK45 0200 0000 0020 6708 1553

053/44 93 550

humanitar@humanitar.sk

Všeobecný kontaktný formulár

4 + 12 =

Kontaktný formulár pre poradenstvo

2 + 7 =

VEDENIE ORGANIZÁCIE

ŠTATUTÁRNA ZÁSTUPKYŇA

PhDr. Anetta Cierny

cierny@humanitar.sk

ZÁSTUPCA ŠTATUTÁRA, TECHNICKÝ RIADITEĽ

Daniel Hurai, MBA

dhurai@humanitar.sk

ADMINISTRATÍVNY ÚSEK

HLAVNÁ EKONÓMKA

Ing. Emília Machovská

machovska@humanitar.sk

EKONOMICKÁ REFERENTKA

Helena Repaská

repaska@humanitar.sk

PERSONALISTA, KLIENSTKÝ ŠPECIALISTA

PhDr. Mária Bašistová

basistova@humanitar.sk

VEDÚCE ÚSEKU

HLAVNÁ ZDRAVOTNÁ SESTRA, VEDÚCA ÚSEKU ZPS, DS

Mgr. Berta Škottová

skottova@humanitar.sk

VEDÚCA ÚSEKU DSS, ŠZ

Mgr. Marta Regecová

regecovamarta@humanitar.sk

TERAPEUTI

PSYCHOLÓG

Mgr. Ľubica Babejová

psycholog@humanitar.sk

TERAPEUTKA

Mgr. Ružena Tereštíková

terescikova@humanitar.sk

TERAPEUTKA

Mgr. Zuzana Muchová

valkova@humanitar.sk

TERAPEUTKA

Bc. Helena Lorincová

lorincova@humanitar.sk

TERAPEUTKA

Mgr. Hanka Koňaková

konakova@humanitar.sk

TERAPEUT

Bc. Silvester Biroščák

biroscak@humanitar.sk

TERAPEUT

Ján Fľak

flak@humanitar.sk

Špecializované sociálne poradenstvo

Špecializovaný sociálny poradca

Mgr. Mária Litecká

poradenstvo@humanitar.sk

OSTATNÍ

TECHNICKÝ PRACOVNÍK

Jana Martinková

martinkova@humanitar.sk