DOKUMENTY

i

Zmluvy o poskytnutí FP

Cenník služieb

i

Výročné správy

Ekonomicky oprávnené náklady

n

Interné dokumenty

n

Ochrana osobných údajov

n

Zverejňovanie darov

n

Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby