SLUŽBY

HUMANITÁR ponúka široké spektrum služieb

1. POBYTOVÉ SLUŽBY

Domov sociálnych služieb

Špecializované zariadenie

Zariadenie pre seniorov

2. AMBULANTNÉ SLUŽBY

v

Denný stacionár

w

Špecializované sociálne poradenstvo