Cenník služieb

Cenník služieb

Cenník služieb na rok 2022, platný od 01.01.2022

Cenník pre Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie zahŕňa cenu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

SPOLU úhrada za deň:
pri racionálnej strave: 09,50 € / deň (bez úschovy cenných papierov a užívania vlastného spotrebiča)
– pri diabetickej a diétnej strave: 10,00 € / deň (bez úschovy cenných papierov a užívania vlastného spotrebiča)

DSS, ŠZ 2022

Cenník pre Zariadenie pre seniorov  zahŕňa cenu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

SPOLU úhrada za deň:
– pri racionálnej strave: 09,80 € / deň (bez úschovy cenných papierov a užívania vlastného spotrebiča)
– pri diabetickej a diétnej strave: 10,30 € / deň (bez úschovy cenných papierov a užívania vlastného spotrebiča)

ZpS 2022

Cenník pre Denný stacionár  zahŕňa cenu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

SPOLU úhrada za deň: 06,00 € / deň

DS 2022

Poskytovanie Špecializovaného sociálneho poradenstva je BEZPLATNÉ.

ŠSP 2022