Cenník služieb

Cenník služieb

Cenník služieb na rok 2023, platný od 01.01.2023

Cenník pre  Domov sociálnych služieb  a  Špecializované zariadenie  zahŕňa cenu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

SPOLU úhrada za deň:
pri racionálnej strave:  11,00 € / deň (bez úschovy cenných papierov a užívania vlastných spotrebičov)
– pri diabetickej a diétnej strave:  11,50 € / deň (bez úschovy cenných papierov a užívanie vlastných spotrebičov)

DSS, ŠZ 2023

Cenník pre  Zariadenie pre seniorov   zahŕňa cenu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

SPOLU úhrada za deň:
–  pri racionálnej strave:  11,30 € / deň  (bez úschovy cenných papierov a užívania vlastných spotrebičov)
– pri diabetickej a diétnej strave:  11,80 € / deň  (bez úschovy cenných papierov a užívania vlastných spotrebičov)

ZpS 2023

Cenník pre  Denný stacionár   zahŕňa cenu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

SPOLU úhrada za deň: 06,00 € / deň

DS 2023

Poskytovanie  Špecializovaného sociálneho poradenstva  je  BEZPLATNE.

ŠSP 2023

PREPRAVA 2023