Cenník služieb

Cenník pre  Domov sociálnych služieb  a  Špecializované zariadenie  zahŕňa cenu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

DSS, ŠZ 2023 

Cenník platný od 01.07.2023

Cenník platný od 01.01.2024

Cenník pre  Zariadenie pre seniorov   zahŕňa cenu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

ZpS 2023

Cenník ZpS platný od 01.07.2023

cenník ZpS platný od 01.01.2024

Cenník pre  Denný stacionár   zahŕňa cenu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

DS 2023

Cenník DS platný od 01.01.2024

Poskytovanie  Špecializovaného sociálneho poradenstva  je  BEZPLATNE.

ŠSP 2023

PREPRAVA 2023