Demencia

Demencia je duševné ochorenie, ktoré vzniká prevažne vo vyššom veku, kedy dochádza k postupnému úbytku kognitívnych (poznávacích) funkcií, ako sú pamäť, intelekt a motivácia. Demencia však môže zasiahnuť aj mladých ľudí.

Zhoršenie pamäti a zníženie intelektu vedie ku komplikáciám v živote, ktoré človeku bránia ďalej pracovať, študovať, učiť sa novým veciam, začne mať problémy s rečou, orientáciou a myslením. Človek s demenciou sa vyznačuje emočnou labilitou, poruchami sociálneho myslenia a v pokročilej fáze nepozná ani svojich blízkych a potrebuje 24 hodinovú odbornú starostlivosť.

 

Demencia môže mať radu príčin. Najčastejšie sa stretávame s Alzheimarovou chorobou. Príčiny nie sú doposiaľ jasne definované, ale demencia môže postihnúť aj mladých ľudí.

Liečba

Liečbu rozoznávame medikamentóznu a režimovú. To znamená, že okrem podávania liekov je nevyhnutné viesť chorého aktívnou  psychoterapiou k vyváženému a čo možno najaktívnejšiemu štýlu života. Dôležité sú denné prechádzky, jednoduché posilňovacie cvičenia podľa schopnosti chorého a primeraná duševná aktivita.

Aktivizácia pri psychoterapii je veľmi významná a často je potrebná, aby konzultácií s odborníkom prešli tiež členovia rodiny. Nielenže potrebujú vedieť správne postupy, ktorými chorému prospievajú, ale stáva sa, že veľakrát potrebujú v tiesnivé a vyčerpávajúce atmosfére okolo chorého sami pomoc. V ťažkých štádiách choroby môže byť starostlivosť o chorého vo všetkých stretoch so stálym zmaru tak vysiľujúce, že ju jeden človek priebežne nezvládne. Aj on sám musí byť nevyhnutne vystriedaný, aby sa zotavil.

 

Čo môžem urobiť pre to, aby som svojej liečbe pomohol?

Čím viac sa Vy a Vaša rodina dozviete o bipolárnej poruche a jej liečbe, tým lepšie sa s ňou budete schopní vyrovnať.
Mali by ste sa stať odborníkom na Vašu chorobu, pretože bipolárna porucha je ochorením na celý život, je pre Vás a Vašu rodinu dôležité, aby ste sa o nej a jej liečbe dozvedeli čo najviac. Čítajte knihy, navštevujte prednášky, hovorte so svojím lekárom alebo terapeutom. Môžete absolvovať aj psychoedukáciu. Naša organizácia organizuje programy na vzdelávanie.

Viac informácií o psychoedukácií sa môžete dozvedieť telefonicky na 0948 794 284 alebo e mailom poradenstvo@humanitar.sk

Byť informovaným pacientom je najistejšou cestou k úspechu!
  • Udržujte pravidelný spánkový režim
  • Každý večer choďte spať v približne rovnakom čase a v približne rovnakom čase tiež každé ráno vstávajte. Zdá sa, že narušený spánkový režim dokáže odštartovať poruchy nálady. Ak sa chystáte cestovať do oblastí s odlišným časovým pásmom, poraďte sa vopred s Vaším lekárom.
  • Udržujte obvyklý režim činností.
  • Nebuďte leniví, ale zároveň sa neprepínajte. Činnosti si plánujte!
  • Neužívajte alkohol alebo iné psychoaktívne látky (Marihuana, pervitín, kokaín, LSD, ale aj lieky). Drogy a alkohol môžu spustiť epizódy poruchy nálady a tiež ovplyvniť účinnosť psychofarmakologickej liečby. Niekedy môže byť alkohol a drogy “lákavým liečebným prostriedkom” porúch nálady alebo spánku, ale prakticky vždy situáciu len zhorší. Ak máte problém s podobnými látkami, poraďte sa s lekárom. Dávajte si pozor aj na každodenné požívanie malých dávok alkoholu, kofeínu a niektorých voľne predajných liekov na prechladnutie, alergie alebo bolesť. Aj malé dávky týchto látok môžu ovplyvniť spánok, náladu alebo reagovať s Vašimi liekmi.
  • Prijmite podporu rodiny a priateľov. Pamätajte si, že nie je vždy ľahké žiť s niekým, kto má výkyvy nálad. Ak sa všetci o bipolárnej poruche naučíte čo najviac, bude pre Vás jednoduchšie zmierniť vzťahové problémy, ktoré môže táto porucha spôsobiť. I “pokojnejšia” rodina bude niekedy potrebovať pomoc zvonku.

 

 

Neváhajte sa na nás obrátiť ak potrebujete poradiť. Bude sa vám venovať naša sociálna pracovníčka alebo sociálny poradca. Môžete tak urobiť telefonicky na 0948 794 284 , mailom poradenstvo@humanitar.sk alebo osobne na Probstnerova 6, 054 01 Levoča.