Touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým partnerom a sponzorom, ktorí podporujú našu činnosť či už finančne, vecne alebo duševne. Aj vďaka Vám môžeme poskytovať kvalitné sociálne služby.

 

ĎAKUJEME!

 

Aj vďaka vašim príspevkom 2 % z daní môžeme skvalitňovať naše služby, viac informácií ako nám môžete pomôcť nájdete po kliknutí sem.

 

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR ďakujeme za finančný príspevok pre odkázanosť na poskytovanie pobytovej a ambulantnej formy sociálnej služby.

Prešovskému a Košickému samosprávnemu kraju za finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.

Ďakujeme týmto mestám a obciam.

 

Európskemu sociálnemu fondu a Euróspkemu fondu regionálneho rozvoja za zaradenie do Národného projektu ,,Deinštitucionalizácie sociálnych zariadení – Podpora transformačných tímov´´

 

Spoločnosti MILK-AGRO, spol. s. r. o. za sponzorovanie aktivít, ktoré realizujeme počas roka pre našich prijímateľov.

 

Spoločnosti A4ka za výrobu tričiek pre náš projekt ,, Máme zdravé ruky´´

 

Spoločnosti dm – drogerie markt, ktorá nám  každoročne poskytuje sponzorský vecný dar.

 

Ďakujeme neziskovej organizácií Digitálni anjeli https://www.digitalnianjeli.sk/ , vďaka ktorej sme aj my mohli posunúť o krok ďalej v digitálnom svete.

Ďakujeme firme TOSTAD s. r. o. prostredníctvom, ktorej sa môžeme profesionálne prezentovať aj v online svete. Osobitne Mgr. Tomášovi Palkovi, ktorý svojou vysokou profesionalitou ochotne pomáha a dáva prezentácií našej organizácií úplne iný rozmer.

www.tostad.sk

Spoločnosť Inmedia nás občas poteší svojimi dobrotami.

 

Mestu Levoča za ich spoluprácu a podporu našej organizácie.

Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča, Fakultnou nemocnicou J.A. Reimana Prešoc a všeobecnej zdravotnej poisťovni za spoluprácu pri poskytovaní našich služieb.

Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny pri podpore na vytvorenie pracovných miest.

 

 

Organizácií NO MORE STIGMA, ktorá nás nie len podporuje pri našich činnostiach, ale aj šíri osvetu v rámci duševného zdravia.  Sú pre nás obrovskou inšpiráciou a hnacím motorom. O ich činnosti sa môžete dozvedieť viac na ich webovej stránke www.nomorestigma.sk

Ďakujeme všetkým darcom 2% z daní.

 

A osobitne ďakujeme fyzickým osobám, ktoré nás podporili či už finančne, vecne alebo spoluprácou.

ĎAKUJEME!

Organizácia HUMANITÁR, n. o. – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti