Poďakovanie spoločnosti Alza.sk

POĎAKOVANIE

 V mene všetkých prijímateľov sociálnej služby sa chceme poďakovať spoločnosti Alza.sk, že štedrým finančným darom podporila naše zariadenie sociálnych služieb v Levoči

 6 731,- EUR.

Veľmi nás teší a hreje pri srdci, že sa stále aj v týchto náročných časoch nájdu ľudia, ktorí dokážu hľadieť okolo seba a vidieť aj potreby druhých.

ĎAKUJEME!

HUMANITÁR, nezisková organizácia

https://humanitar.sk/wp-content/uploads/2023/05/DakovnyList_Alza.sk_.docx