Spojili sme sociálne služby s Klubom vojenskej histórie.

Spojili sme minulosť s budúcnosťou.

Spojili sme chorých so zdravými.

 

Urobili sme prvý krok, poďte ďalej kráčať s nami…

Vďaka podpore  Nadácii  EPH  sme úspešne ukončili projekt, ktorého  cieľom bola ochrana národnej kultúrnej pamiatky a spolu vytvorenie kultúrneho dedičstva ako nenahraditeľnú súčasť životného prostredia, kultúrnej krajiny i urbanistického celku v meste Levoča.

Nie menej dôležitým zámerom projektu bolo poukázať, že ľudia s duševným ochorením sú schopní sa začleniť medzi spoločnosť, dokážu fungovať a pri správnej pomoci vedia pracovať a svojou prácou vedia prispieť aj k zachovaniu kultúrneho dedičstva.

Zhodnotenie splnenia cieľov projektu:

Cieľom projektu bolo vytvoriť náučný chodník, ktorý bude slúžiť občanom a návštevníkom mesta Levoča.

 Stanovené ciele sme naplnili a to nasledovne:

  • spojili sme sa s Klubom vojenskej histórie Dukla Prešov  KVH Dukla , ktorý v rámci svojho výskumu vytvoril informačno – náučné tabule o oslobodení Levoče v roku 1945.

Jedna zo šiestich tabúľ

 

  • zakúpili sme lavičky a smetné koše pre obyvateľov a návštevníkov mesta Levoča
  • aj vďaka tomuto projektu naplňujeme náš dlhodobý zámer a to prinavrátenie života Detskému raju.
  • zvýšila sa spolupráca s mestom, s miestnymi školami a organizáciami
  • tabule budú súčasťou aj 75. výročia oslobodenia Levoče, ktoré sa v meste uskutoční v Januári 2020.
  • prispeli sme k väčšiemu pohybu na kedysi zanedbanom mieste
  • postupne tomuto miestu vraciame život.

 

Ďakujeme Nadácia EPH, že nás podporili, a že vďaka tejto nadácií sa nám otvorili ďalšie dvere. Veríme, že si našu prácu budú vážiť aj obyvatelia a návštevníci mesta Levoča, a to už len tým, že budú využívať tento priestor na spoločné stretávanie a prispejú tým, že sa budú podieľať na jeho udržiavaní.

 

Ďakujeme Klubu vojenskej histórie Dukla Prešov, že sa podieľal na tomto projekte.

 

 

Pri príležitosti 75. výročia oslobodenia mesta Levoča a okolia sa v dňoch 24.-26.01.2020 konala spomienková akcia.   V zostave 4. úderného práporu, v rámci 3.Československej samostatnej brigády, ktorá spolu s vojakmi Červenej armády oslobodila Levoču, sa začalo pietnym aktom v centre mesta Levoča.  Ďalej sa pokračovala tzv. Living history a to pochodom zo Spišského Podhradia cez obce Klčov, Nemešany, Spišský Hrhov až po starej Hrhovskej ceste až do Levoče, kde tento deň bol ukončený vojnovou ukážkou simulovaného boja.  Posledný deň  bol slávnostne ukončený prezentáciou dobovej vojenskej techniky, a klubov vojenskej historie, v centre pred historickou radnicou v meste Levoča. Celá akcia sa konala pod záštitou Prešovského klubu vojenskej histórie Dukla Prešov v spolupráci s mestom Levoča a ďalšímí vojenskými klubmi. Súčasťou akcie boli aj informačno – náučne tabule, ktoré vyrobil Prešovský KVH Dukla Prešov v roku 2019 vďaka podporie NADÁCIE EPH.