Vzdelávanie v iných inštitúciach - HUMANITÁR

Vzdelávanie v iných inštitúciach

HUMANITÁR, n. o. ako prevádzkovateľ sociálnych služieb od roku 2005 pre cieľovú skupinu ľudí s duševným ochorením, s osobitným zreteľom na ochorenia schizofrénie, mánio depresie a demencie šíri svoje poznatky aj pomocou vzdelávacích aktivít pre rôzne inštitúcie. Vzdelávacie aktivity vykonáva prostredníctvom odborných zamestnancov a v niektorých prípadoch aj prostredníctvom samotných ľudí trpiacich duševným ochorením. Vzdelávanie prebieha formou zážitkových prednášok a workshopov alebo prostredníctvom online kurzu.

HUMANITÁR, n. o. ponúka vzdelávanie pre:

 

Sociálne zariadenia

  • o ľudských právach duševne chorých ľudí
  • supervíziu pre prijímateľov sociálnej služby

 

Základné školy

  • o duševných chorobách

 

Stredné školy

  • o duševných chorobách

 

Pre zamestnancov firiem

  • o duševnom zdraví na pracovisku
  • individuálnu a skupinovú supervíziu

 

Pre manažérov firiem

  • o duševnom zdraví na pracovisku
  • individuálnu a skupinovú supervíziu

 

Pre blízkych

  • ako žiť s duševne chorým človekom
  • ako spolupracovať pri liečení príznakov choroby

 

Viac informácií o vzdelávaní vám poskytne garant vzdelávacieho úseku Mgr. Zuzana Šeminská.

seminska@humanitar.sk, 0948 794 284