HUMANITÁR, n. o., – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti Nadácia SPP

Podporený projekt: Vyvýšené záhony

Udržiavaná záhrada môže skutočne odbúravať stres či zvýšiť pocit radosti, keď však hovoríme o „terapeutickej záhrade“ alebo „liečivej záhrade“, myslíme tým zelené priestory, ktoré boli navrhnuté tak, aby boli emocionálne prínosné a rozžiarili oblasti, kde by inak táto prirodzená krása chýbala. Zelená starostlivosť (z anglického green care) je vlastne liečba prírodou chorých a fyzicky/psychicky či mentálne postihnutých. Spadá sem napr. terapia na farmách, kde prijímatelia sociálnej služby pestujú ovocie a zeleninu. Medzi green care patrí aj lesná alebo záhradná terapia. Liečebné záhrady nemusia byť azylom len pre chorých. Svoje miesto majú aj pri domovoch dôchodcov. Inšpiráciou môžu byť napr. komunitné záhrady. Z terapeutickej záhrady sa môže tešiť každý, mladý či starší, chorý či zdravý.

Začiatkom mája 2022 sa HUMANITÁR, n.o., – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti zapojil do výzvy Nadácie SPP v Grantovom programe Opora 2022 s projektom Vyvýšené záhony s pozitívnym výsledkom.

Tento  projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP za čo chceme v mene všetkých prijímateľov sociálnej služby vysloviť jedno veľké: Ďakujeme.

https://humanitar.sk/wp-content/uploads/2022/10/SPP_Grantovy_program_opora.pdf