Galéria Výrobkov – HUMANITÁR

Počas mesiacov september, október a november 2021 sa nám – HUMANITÁR n.o. podarilo svojpomocne zveľadiť drobnými úpravami priestor, ktorý je súčasťou prenajatých priestorov v rámci dlhodobého prenájmu od mesta Spišská Nová Ves – využívaných pre Špecializované...

Nové priestory v nájme HUMANITÁR n.o.

HUMANITÁR, nezisková organizácia – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti, prevádzkovateľ Domova sociálnych služieb, Špecializovaného zariadenia, Zariadenia pre seniorov, Denného stacionára a Špecializovaného sociálneho poradenstva, Probstnerova...