VÁŽENÍ OBČANIA !

                Dovoľujeme si Vám oznámiť, že HUMANITÁR, nezisková organizácia po uvoľnení opatrení a zrušení núdzového stavu začína opäť poskytovať v meste Levoča sociálnu službu:

DENNÝ STACIONÁR – EDITÁR,

v priestoroch na Probstnerovej ceste 6 v Levoči.

                Táto  služba je po zrušení núdzového stavu opätovne poskytovaná pre dospelých ľudí, ktorí nie sú schopní fungovať v domácom prostredí a potrebujú pomoc pri zabezpečovaní svojich potrieb, a to najmä zlepšenie psychického a fyzického stavu prostredníctvom celodennej starostlivosti. Počas dňa poskytujeme celodennú stravu aj pre diabetikov. Aktivity počas dňa sú zostavené na základe individuálneho prístupu k prijímateľovi. Poslaním denného stacionára je poskytovanie sociálnej služby tak, aby každý deň prežili zmysluplne a v príjemnom prostredí.

Kontakt:

Tel.: 053/44 93 550, 0948 066 967

Email: humanitar@humanitar.sk, poradenstvo@humanitar.sk

Web: www.humanitar.sk

Ďakujeme a tešíme sa na budúcu spoluprácu.