Psychoedukácia – ukážka

            Zaradenie psychoedukácia do terapeutického plánu prijímateľov sociálnej služby či pacientom so schizofréniou vedie k významnému zníženiu frekvencie relapsov , zmiernenie symptómov, zlepšenie kvality života, posilnenie sociálnych kompetencií, aktívnejšej účasti v pracovnej rehabilitácii a zníženie nákladov na starostlivosť .

           Hoci sa jedná o intervenciu založenú na dôkazoch, ktorá je súčasťou odporúčaných terapeutických postupov, absolvuje ju len malá časť pacientov a ich blízkych.

           S našimi prijímateľmi postupne psychoedukáciu vykonávame. Psychoedukácia môže byť individuálna alebo skupinová, a realizujeme ju buď s jedincom alebo aj celou rodinou.

           Psychoedukáciu často využívame aj v našom špecializovanom sociálnom poradenstve. Mnoho z ľudí trpiacich duševným ochorením a ich rodina, niekedy netušia čo je ich choroba zač a čo je príčinou tejto choroby. Vďaka psychoedukácii dávame ľuďom trpiacim duševným ochorením náhľad nad ochorením. Pretože čím viac človek žije v reálnom svete, tým viac jeho bludné myslenie mizne.

Postupne vám budeme prinášať malé ukážky našej práce.

Viac o psychoedukácii sa môžete dočítať TU .

Môžete si pozrieť malú ukážku:

Príčiny duševných ochorení. Poznáme vinníkov? 

Ak máte záujem o individuálnu psychoedukáciu môžete nás kontaktovať telefonicky  0948 794 284 ,

e-mailom seminska@humanitar.sk, osobne Probstnerova cesta 6, 054 01 Levoča.

Ak máte záujem o skupinovú psychoedukáciu informujte sa na hore uvedených kontaktoch o najbližšom termíne konania.