Psychoedukácia – ukážka

        Zaradenie psychoedukácie do terapeutického plánu prijímateľov sociálnej služby alebo prijímateľa so schizofréniou vedie k významnému zníženiu frekvencie relapsov, zmierňovaniu symptómov, zlepšeniu          kvality života, vyžadovaniu sociálnych kompetencií, aktívnej účasti v pracovnej rehabilitácii a znižovaniu nákladov na starostlivosť.

           Aj keď je intervencia súčasťou odporúčaných terapeutických postupov, absolvuje ju len malá časť prijímateľov a ich blízkych.

Naši prijímatelia vykonávajú psychoedukáciu postupne. Psychoedukácia môže byť individuálna alebo skupinová a realizujeme ju buď s jedincom alebo aj celou rodinou.

Psychoedukácia sa používa aj v našom špecializovanom sociálnom poradenstve. Mnoho ľudí trpiacich duševným ochorením a ich rodiny nikdy netušili čo je ich choroba zač a čo je príčinou tejto choroby. Vďaka psychoedukácii dávame ľuďom trpiacim duševným ochorením možnosť získať postupnú kontrolu nad ochorením. Čím viac žije človek v reálnom svete, tím viac jeho bludné myslenie mizne.

Viac o psychoedukácii sa môžete dočítať TU.

Pozrite si malú ukážku:

Príčiny duševných chorôb. Poznáme vinníkov? 

Ak máte záujem o individuálnu psychoedukáciu, kontaktujte nás telefonicky: 0918 414 186,

e-mailom:  basistova@humanitar.sk,  osobne:  Probstnerova cesta 6, 054 01 Levoča.

Ak máte záujem o skupinovú psychoedukáciu informujte sa na hore uvedených kontaktoch o najbližšom termíne konania.