(obrázok zdroj: unsplash.com)

HUMANITÁR sa od začiatku svojho pôsobenia venuje cieľovej skupine a to ľuďom trpiacim schizofréniou, mánio depresiou a demenciou. Cieľom neziskovej organizácie HUMANITÁR – Centra psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti je zásadným spôsobom prispieť  pri dlhodobej starostlivosti k tomu, aby poskytovanie ošetrovateľskej a sociálnej starostlivosti pre prijímateľov, dosiahlo vysokú úroveň odbornosti a rešpekt k ľudským právam.

Avšak hlavným cieľom a najväčším zadosťučinením počas našej mravčej práce je vždy návrat prijímateľa sociálnych služieb do domáceho prostredia – domov. Najnovším „odídencom“ bol koncom marca 2022 Adrián, ktorý bol u nás ako prijímateľ sociálnej služby viac ako tri roky. Takéto milé slová nám adresovala jeho mamka:

„ Vážená pani riaditeľka PhDr. Anetta Čierny, pani Mgr. Regecová, pani PhDr. Bašistová, pani psychologička, pani sestrička Mgr. Škottová, všetky terapeutky a terapeuti, pán Mgr. Bocko, kuchárky, upratovačky a pracovníčky v práčovni chcem sa Vám všetkým veľmi pekne poďakovať za starostlivosť o môjho syna Adriána. Som presvedčená o tom, že to pre Vás nie je práca, ale poslanie. Za 3 a pol roka z môjho veľmi chorého syna ste „urobili“ života schopného človeka. Vedomí sme si toho, aby môj syn pokračoval v terapii aj doma …. Osobitne ďakujem pani PhDr. Bašistovej🤗, ktorá synovu agendu spracovala do detailov tak, aby dostal invalidný dôchodok. Taktiež veľmi pekne ďakujem Mgr. Regecovej🤗, ktorá ma informovala o všetkom čo sa týkalo môjho syna. Stále mala pre mňa čas, keď som jej zavolala a poradila mi čo a ako ďalej. A tie stretávky s rodičmi a klientmi boli skutočne na vysokej úrovni. Rada na to spomínam ….. Prajem Vám všetkým pevné zdravie, sily a trpezlivosti…

S úctou Oľhová “ 

Adriánovi prajeme do ďalšej etapy života hlavne pevné zdravie, šťastie, pevnú vôľu a veľa veľa úspechov.