Počas mesiacov september, október a november 2021 sa nám – HUMANITÁR n.o. podarilo svojpomocne zveľadiť drobnými úpravami priestor, ktorý je súčasťou prenajatých priestorov v rámci dlhodobého prenájmu od mesta Spišská Nová Ves – využívaných pre Špecializované sociálne poradenstvo.

Ambulancia Špecializovaného sociálneho poradenstva je v plnej prevádzke od roku 2019 na Šafárikovom námestí 3 (1. poschodie). Na prízemí sa nám však podarilo ako sme uviedoli vyššie zrekonštruovať priestor, ktorý máme rovnako v prenájme a ktorý sme nakoniec dňa 15.12.2021 slávnostne otvorili pre širokú verejnosť za účasti primátora mesta Spišská Nová Ves – pána Ing. Pavla Bečarika (klikni na link nižšie). Predajňa – priestor nesie názov Galéria Výrobkov – HUMANITÁR.

Aj prostredníctvom Galérie Výrobkov pokračujeme v integrácii prijímateľov sociálnych služieb medzi bežných občanov tým,  že výrobky vyrobené v našich dielňach (krajčírska, drevárska) počas činnostných terapií, si má možnosť široká verejnosť v prípade záujmu aj zakúpiť.

Týmto sa uzatvorí akýsi pomyselný kruh, kedy prijímatelia sociálnych služieb, ktorí sú v zariadení, každý deň dochádzajú mimo zariadenie (“preč zo zariadenia”) do dielní („do práce“) a následne sa ich výtvory, ich výrobky dostávajú do komunity.

Do budúcnosti máme v pláne realizovať dni otvorených dverí, vernisáže, čím by sme pre občanov Spišskej Novej Vsi a okolia pripravili výstavy a prezentovali naše výrobky vyrobené v našich dielňach (krajčírska, drevárska) za účastí prijímateľov sociálnych služieb a tým ešte hlbšie podporili ich integráciu do komunity.

https://www.snv.sk/archiv/?video=220105-1

https://www.spisskanovaves.eu/storage/app/media/Icko/2021/icko-12-2021-web.pdf – 11. strana