Informácia pre rodinných príslušníkov - HUMANITÁR

Vážení opatrovníci, rodinní príslušníci,

HUMANITÁR n. o. si Vás dovoľuje informovať o rozšírení svojich radov v radoch zamestnancov o pozíciu interného psychológa od 1.7.2021. Prijímateľom sociálnej služby je k dispozícií každý deň od pondelka do piatku. Včasná diagnostika a následné riešenie akéhokoľvek problému je veľmi dôležité, preto veríme, že týmto krokom prispejeme k zlepšeniu kvality poskytovania sociálnych služieb pre prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení – HUMANITÁR n. o. Viac informácií nájdete tu: Informácia_Psychológ_HUMANITÁR.