HUMANITÁR, n.o. – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti – Mesto Levoča – Karpatský remeselný trh 2022

         HUMANITÁR, nezisková organizácia prevádzkovateľ Domova sociálnych služieb, Špecializovaného zariadenia, Zariadenia pre seniorov, Denného stacionára a Špecializovaného sociálneho poradenstva, Probstnerova cesta 668/6 v Levoči, sa v dňoch 19. a 20. augusta 2022 zúčastnil akcie Karpatský Remeselný Trhy 2022 v Levoči na ktorej participovali aj naši prijímatelia sociálnej služby. Zariadenie HUMANITÁR, nezisková organizácia spolu s terapeutmi a prijímateľmi sociálnej služby prezentovali rozličné druhy výrobkov, ktoré vyrábali samotní prijímatelia sociálnej služby v terapeutických dielňach – krajčírska dielňa, drevárska dielňa a ergoterapeutická miestnosť.

Tento trh sa tradične uskutočňuje v rámci slávností DNI MAJSTRA PAVLA. Na Námestí Majstra Pavla mohli vidieť milovníci tradičnej kultúry remeslá rôznych druhov. Atmosféra Karpatského remeselného trhu vrátila návštevníka o pár storočí späť, do obdobia vychýrených levočských jarmokov. Na podujatí sa stretli remeselníci z rôznych partnerských miest Levoče ale i z iných miest zo Slovenska. Remeslá boli zastúpené vo veľmi širokom sortimente, od výrobkov z kože, zo skla, cez rezbárstvo, šperky, až po drotárstvo, pletenie povrazov, práca s textilom a iné.

Občania si môžu predmetné predmety pozrieť a v prípade záujmu aj zakúpiť v kamennej predajni – Galérie Výrobkov HUMANITÁR na Šafárikovom námestí 3 v Spišskej Novej Vsi (Sídlisko MIER). Aj prostredníctvom takýchto akcií pokračujeme v integrácii prijímateľov sociálnych služieb medzi bežných občanov.

Srdečné poďakovanie patrí Mestu Levoča, ktoré nám poskytlo priestor a stánok a za účastí našich prijímateľov sociálnych služieb a ich aktívnou participáciou hlbšie podporili ich integráciu do komunity. Ďakujeme.

https://humanitar.sk/wp-content/uploads/2022/09/Karpatsky_Remeselny_Trh_2022.pdf