HUMANITÁR, nezisková organizácia prevádzkovateľ Domova sociálnych služieb, Špecializovaného zariadenia, Zariadenia pre seniorov, Denného stacionára a Špecializovaného sociálneho poradenstva, Probstnerova cesta 668/6 v Levoči, sa v dňoch 15. júla a 16. júla 2022 zúčastnili akcie 67. Spišských Trhov 2022na ktorej participovali aj naši prijímatelia sociálnej služby. Zariadenie HUMANITÁR, nezisková organizácia spolu s terapeutmi a prijímateľmi sociálnej služby podávali rôzne druhy výrobkov, ktoré vyrábali samotní prijímanie sociálnej služby v terapeutických dielňach v prenajatých priestoroch Katolíckej univerzity – Inštitút Juraja Páleša na Bottovej 15, Levoča (cca 5 – 10 minút pešou chôdzou od zariadenia HUMANITÁR, nezisková organizácia – Probstnerova cesta 668/6 – Levoča):

  • krajčírska dielňa
  • drevárska dielňa
  • ergoterapeutická miestnosť

 Trhovú atmosféru doplnili prezentáciou a predajom výrobkov vyrobených v tvorivých dielňach. Prijímatelia sociálnej služby odchádzali obohatení o nové zážitky, ktoré šírili v duchu trhovej atmosféry.

   

Občania si môžu pozrieť predmety a v prípade záujmu aj predmet v  kamennej predajni – Galéria Výrobkov HUMANITÁR na Šafárikovom námestí 3 v Spišskej Novej Vsi (Sídlisko MIER). Aj takýchto akcií pokračujeme v integrácii prijímateľov sociálnych služieb medzi bežných občanov tím, že výrobky vyrobené v našich dielňach (krajčírska, drevárska) počas činností terapií, si môže široká verejnosť v prípade záujmu aj kúpiť.

Srdečné poďakovanie patrí Mestu Spišská Nová Ves , ktoré nám poskytol priestor a za účasť našich prijímateľov sociálnych služieb a ich aktívnou participáciou hlbšie podporili ich integráciu do komunity. Ďakujeme.

https://humanitar.sk/wp-content/uploads/2022/08/Sprava_Spissky_Trh_2022.pdf