MANUÁL- návštevy v zariadení HUMANITÁR, n. o. - HUMANITÁR

Pravidlá pre uskutočnenie návštevy v zariadení HUMANITÁR:

  1. Ak chcete navštíviť svojho rodinného príslušníka je POTREBNÉ sa nahlásiť:

v pracovných dňoch v čase od 07, 00 – 09,00 hod. na tel. čísle 05344 93 550 /ak nezadáte žiadnu klapku, budete prepojení priamo na vrátnicu/. Na návštevu je potrebné sa nahlásiť 48 hodín vopred. Zamestnanec na to určený vám ponúkne voľný termín. Prosíme o dodržanie času, v prípade, že zavoláte v iný čas, nebude vám ponúknutý termín.

  1. V pracovných dňoch je možné absolvovať návštevu v čase od 15,00 – 17,00 hod. Cez víkendy sú vyhradené časy od 09,00 – 11,00 hod. a od 15,00- 17,00 hod.
  • Návšteva môže trvať max. 30 minút.  2 osoby vo veku od 16- 65 rokov.
  1. Pred vstupom do zariadenia musíte mať rúško a rukavice. Po vonkajšej dezinfekcii zamestnancom vám bude meraná teplota. Pri teplote vyššej ako 37,2 ° C vám bude vstup do areálu zariadenia zakázaný. Ak budete mať teplotu nižšiu, je potrebné vyplniť tlačivo, ktoré vám odovzdá zamestnanec. Ten vás odprevadí na miesto určené pre návštevy. Do budovy sa vchádza z bočného vchodu.
  2. Ak prinesiete veci svojmu rodinnému príslušníkovi, prosím odovzdajte ho zamestnancovi, ktorý veci dezinfikuje a až tak odovzdá prijímateľovi.
  3. Vo vonkajších priestoroch organizácie je vyčlenený priestor pre návštevu a je možné v tomto priestore byť aj v prípade dažďa.
  4. Prosíme, aby ste dodržiavali medzi sebou odstup. Žiadne dotyky, objatia, žiadne občerstvenie.
  5. Organizácia bude postupne tieto opatrenia uvoľňovať, všetky informácie nájdete aj na našej webovej stránke www.humanitar.sk v časti COVID- 19.

 

Prosíme všetkých rodinných príslušníkov, aby tieto opatrenia striktne dodržiavali. Ide o ochranu vašich rodinných príslušníkov. Prosíme, aby ste volali len vo vyhradenom čase, nevolali tútorom, ale len na uvedené telefónne číslo. Napriek tomu, že Slovenská republika má minimum nakazených ľudí, stále sa vo svete tento vírus šíri. Tak ako sme ochránili vašich rodinných príslušníkov doteraz, chceme ich chrániť naďalej.

Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

 

 

Vypracované dňa: 08.06.2020                                                                    Schválené dňa: 08.06.2020

Mgr. Zuzana Šeminská                                                                             Krízový tím HUMANITÁR, n. o.