HUMANITÁR, nezisková organizácia – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti, prevádzkovateľ Domova sociálnych služieb, Špecializovaného zariadenia, Zariadenia pre seniorov, Denného stacionára a Špecializovaného sociálneho poradenstva, Probstnerova cesta 668/6 v Levoči, si Vás s radosťou dovoľuje informovať o tom, že sa nám podarilo získať do prenájmu 3 miestnosti v priestoroch Katolíckej univerzity – Inštitútu Juraja Páleša na ulici Bottova 15, 054 01 Levoča (cca 5 – 10 minút pešou chôdzou od zariadenia HUMANITÁR, nezisková organizácia), ktoré sú využívané ako terapeutické miestnosti.

Z názvu našej neziskovej organizácie vyplýva, že obsahom sociálnych služieb je podpora a stabilizácia psychosociálnej stránky fungovania človeka. Vzhľadom k tomu, že človeka popisujeme ako bio – psycho – socio – spirituálneho jedinca, usilujeme o to, aby sme mu tieto potreby prostredníctvom činností a aktivít naplnili. Aktivity a činnosti, ktoré realizujeme od 01.01.2022 v prenajatých priestoroch,  kopírujú vyššie uvedené potreby človeka,  ide najme o aktivity spojené s činnosťou, ktorá zahŕňa:

  • krajčírsku dielnu
  • činnostná miestnosť (drevárska, arteterapia)
  • počítačovú miestnosť