Potravinová zbierka „Podeľ sa a pomôž“ , ktorú zastrešuje spoločnosť LIDL vos , každý týždeň podporuje regionálne organizácie po celom Slovensku. Raz z nich v našom regióne je aj HUMANITÁR no – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti (Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Denný stacionár).

Zákazníci majú možnosť po zaplatení svojho nákupu venovať časť nakúpeným trvanlivým a suchým potravinám do špeciálne označeného koša, ktorý je priamo v predaji, v zóne za pokladnicu. Každý kôš je označený logom spoločnosti LIDL vos a názov projektu „ Podeľ sa pomáha“ .

Každý, kto do zbierky prispieva, je transparentný informovaný o tom, komu jeho potravinová podpora pomáha a podporuje tak komunitu priamo vo svojom meste. Projekt „ Podeľ sa a pomôž“  je súčasťou stratégie spoločenskej zodpovednosti a časti LIDL vos CSR projekty.

HUMANITÁR no pôsobí na Spiši v meste Levoča, rieši najplačlivejšie problémy v celom regióne a pomáha tímu, ktorí si sami pomáhajú nedokážu. Ak darujete potraviny v predajniach LIDL vos – Levoča , dostanete sa do rúk práve tejto organizácie.

V mene celej organizácie HUMANITÁR no  ďakujeme všetkým za podporu.
Viac o neziskovej organizácii HUMANITÁR nie nájdete na: https://humanitar.sk/
Viac o projekte „Podeľ sa a pomôž“ : https://www.spolocenskazodpovednost.sk/spolocnost/podel-sa-pomoz

#podelsaapomoz # LIDL # HUMANITÁR č