Potravinová zbierka “Podeľ sa a pomôž”, ktorú zastrešuje spoločnosť LIDL, každý týždeň podporuje regionálne organizácie po celom Slovensku. Jednou z nich v našom regióne je aj HUMANITÁR n.o. – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej  starostlivosti (Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov, Denný stacionár).

Zákazníci majú možnosť po zaplatení svojho nákupu venovať časť nakúpených trvanlivých a suchých potravín do špeciálne označeného koša, ktorý je priamo v predajni, v zóne za pokladnicami. Každý kôš je označený logom spoločnosti LIDL a názvom projektu „Podeľ sa a pomôž“.

Každý, kto do zbierky prispeje, je transparentne informovaný o tom, komu jeho potravinová podpora pomôže a podporí tak komunitu priamo vo svojom meste. Projekt „Podeľ sa a pomôž“ je súčasťou stratégie spoločenskej zodpovednosti a dopĺňa LIDL CSR projekty.

HUMANITÁR n.o. pôsobí na Spiši v meste Levoča, rieši najplačlivejšie problémy v celom regióne a pomáha tým, ktorí si sami pomôcť nedokážu. Ak darujete potraviny v predajniach LIDL – Levoča, dostanú sa do rúk práve tejto organizácii.

V mene celej organizácie HUMANITÁR n.o. ďakujeme všetkým za podporu.

Viac o neziskovej organizácii HUMANITÁR n.o. nájdete na: https://humanitar.sk/
Viac o projekte „Podeľ sa a pomôž“: https://www.spolocenskazodpovednost.sk/spolocnost/podel-sa-pomoz

#podelsaapomoz#LIDL#HUMANITÁR n.o.