Vážení rodinní príslušníci, predkladáme vám vyhodnotenie anonymných dotazníkov, ktoré ste nám zaslali  e- mailom v dňoch 03. 05. až 10. 05. 2023 a v ktorom ste vyhodnotili spokojnosť vašich rodinných príslušníkov s poskytovaním sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb, v Špecializovanom zariadení, Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári, za čo vám veľmi pekne ďakujeme.

Vyhodnotenie : Graf na priloženom linku:

https://humanitar.sk/wp-content/uploads/2023/05/grafy-dotaz.-rod.prisl_.pdf

Vážení prijímatelia, predkladáme vám vyhodnotenie anonymných dotazníkov, ktoré sme realizovali v dňoch 09. 05. 2023 až 12. 05. 2023, v ktorom ste sa mali možnosť vyjadriť k spokojnosti s poskytovaním sociálnych služieb v našom zariadení.

Vyhodnotenie : Graf na priloženom linku:

https://humanitar.sk/wp-content/uploads/2023/05/graf-dot.klientov.pdf

Dňa : 15. 05. 2023                                            Vypracoval : Bc. Erika Matušov, MBA