Vážení občania, podporovatelia, rodinní príslušníci,

v mene HUMANITÁR, nezisková organizácia prevádzkovateľ Domova sociálnych služieb, Špecializovaného zariadenia, Zariadenia pre seniorov, Denného stacionára a Špecializovaného sociálneho poradenstva, Probstnerova cesta 668/6 v Levoči, nám dovoľte informovať Vás, že:

HUMANITÁR, nezisková organizácia sa zapojil do projektu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ s názvom „Vyšijem si radosť“. Touto cestou by sme Vás chceli veľmi pekne poprosiť o Váš hlas formou žetónu, ktorý obdržíte pri pokladni po zaplatení nákupu. Cieľom nášho projektu je získať potrebné financie na dovybavenie krajčírskej dielne, kde naši prijímatelia v rámci terapií tvoria nádherné diela, učia sa novým technikám pri práci s textilom čo im pomáha pri stabilizácií duševného stavu a tým aj celkového zdravotného stavu.

Zapojiť do hlasovania sa môžete na predajných miestach TESCO v mestách:

TESCO Krompachy – Stará cesta 4, 053 42 Krompachy
TESCO Spišská Nová Ves – Medza 15, 052 01 Spišská Nová Ves
TESCO Smižany – Tatranská, 053 11 Smižany
TESCO Levoča – Popradská cesta 3580, 054 01 Levoča

Vizuál hlasovania v predajniach (vyššie):

https://humanitar.sk/wp-admin/media-upload.php?post_id=1941&type=image&TB_iframe=1

HUMANITÁR, nezisková organizácia a prijímatelia sociálnej služby Vám z celého srdca vyjadrujú vďaku za podporu a pomoc – ĎAKUJEME.