PROJEKTY

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Zistite viac o tomto projekte. 

Pohľad do minulosti, krok k budúcnosti

Zistite viac o tomto projekte.

Máme zdravé ruky

Zistite viac o tomto projekte.